Deel

Deel op linkedin
Deel op whatsapp
Deel op facebook

Steunpunt Nova creëert een netwerk van 1000 vrijwilligers

Steunpunt Nova heeft een duidelijke visie, missie en strategie over hoe ze tot 2023 willen groeien. Lees hier hun verhaal over hoe ze nog meer ouders die babyverlies meemaken willen helpen.

Het vraagstuk

Stay Future Proof reserveert jaarlijks geld en tijd om zich in te zetten voor organisaties met een maatschappelijk doel; organisaties die goed doen voor de wereld, positieve impact hebben en waarde toevoegen aan onze maatschappij. Steunpunt Nova, Landelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen, is zo’n organisatie. Om te groeien en zo nog meer ouders en hun omgeving te kunnen ondersteunen in deze situatie, kon de stichting hulp gebruiken.

 

Ruth van den IJssel, oprichtster en voorzitter van Steunpunt Nova, is samen met medevoorzitter Francien Bisschop al meer dan 26 jaar actief binnen verschillende eigen ondernemingen. Zij realiseerden zich dat de wereld om hen heen snel verandert en dat Steunpunt Nova hierin mee moet veranderen. Ruth: “Ik dacht al tijden; dit kan en moet groter. We kunnen veel meer mensen helpen. Maar hoe dan en wanneer dan? Ik vond het meteen heel bijzonder dat jullie direct openstonden voor een gesprek en daarin begon het proces al snel te leven bij mij.”

De aanpak van Stay Future Proof

Stay Future Proof heeft in een traject van drie maanden Steunpunt Nova begeleid in het opzetten van een groeistrategie. Daarnaast werd Steunpunt Nova gedurende drie strategische sessies begeleid bij een interne transformatie.

 

Jordy van der Velde, Strategie Designer bij Stay Future Proof: “We zijn met Steunpunt Nova aan de slag gegaan met strategievorming en transformatie. We focusden op hoe ze zich (intern) moeten organiseren zodat ze in de toekomst verder kunnen groeien. Dit hebben we gedaan door onder andere een duidelijke visie te creëren en door hun ambitie tot 2023 en 2025 vast te stellen.

 

We zijn op zoek gegaan naar deze visie en ambitie in co-creatie met ouders die te maken hebben gehad met babyverlies, met broers en zussen van deze ouders en verschillende zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg. Hierdoor hebben we een sterke groep gevormd waarmee een blauwdruk is gemaakt om te komen tot een stichting die nationaal keihard impact kan maken en kan blijven doorgroeien.

 

Ik vind het een geweldig mooi traject. Ik heb zelf kinderen, hierdoor werd ik echt geconfronteerd met het feit dat dit ook gebeurt.”

Resultaten

Stay Future Proof benaderde de stichting als organisatie. Een organisatie die toekomstbestendig wil zijn en nog meer waarde wil toevoegen in de toekomst. Dit gebeurt in co-creatie met de doelgroepen. Zorgverleners, ouders, directe omgeving van getroffen ouders en experts gingen in dialoog om kraakhelder te krijgen wat de purpose van Steunpunt Nova is; waarom bestaan wij als stichting?

 

Ruth: “Onze missie en visie sluiten nu veel beter aan. De stichting staat nu steviger maar ikzelf sta ook steviger in het vertellen van ons verhaal: we maken echt een verschil voor ouders die voelen: dit is mij overkomen, maar dit is niet het einde van mijn geluk, maar om daar weer te komen, moet ik wel wat hulp hebben”.

 

In de strategische sessies hielpen de Strategie Designers om Steunpunt Nova steeds meer vorm te geven. De hoofdlijnen van de operatie werden duidelijk met vier nieuwe strategische pijlers : Awareness, Informeren, Engagement en Werven. Hiermee is er een duidelijke koers uitgezet om de missie en visie body te geven. Met deze nieuwe strategie is er ook gekeken naar de structuur van Steunpunt Nova. Deze is opnieuw vormgegeven in een organogram waarin het een stuk duidelijker en overzichtelijker is wat ieder zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn.

 

“De strategen van Stay Future Proof gaven ons af en toe duwtjes, waardoor wij gingen rollen. Zij dachten altijd erg fijn mee. Ik vind het bijzonder dat de strategen het zich zo eigen maakten, echt alsof het hun eigen stichting was. Dat raakte mij de eerste keer. De strategen waren zakelijk en gevoelsmatig erg betrokken,” Aldus, Ruth.

 

Stay Future Proof levert dus geen dikke rapporten, wel actie en concrete handvaten voor de stichting om morgen en tot 2025 mee aan de slag te gaan. Er ligt met dit traject een visueel strategisch document klaar voor Steunpunt Nova waar zij, maar ook nieuwe de vrijwilligers, een kick-start mee krijgen in al hun werk voor Steunpunt Nova.,en hun nieuwe vrijwilligers, een kick-start in al hun steun aan de stichting.

“Dit is mij overkomen, maar dit is niet het einde van mijn geluk. Alleen om daar weer te komen, moet ik wel wat hulp hebben. Het opzetten van de nieuwe missie: Het vergroten van perspectief voor ouders en hun omgeving die te maken krijgen met babyverlies past als een jas bij de stichting.”
Ruth van den IJssel & Francien Bisschop

–– Oprichtsters | Steunpunt Nova

Ben je enthousiast geworden?

Bedankt voor het lezen, ik hoop dat je wat waardevolle inzichten uit het artikel hebt gehaald! Ik ben Jordy van der Velde, Strategy Designer bij Stay Future Proof. Wil je alles leren over strategie, innovatie en transformatie? Reik uit en laten we praten!
Jordy van der Velde
Strategy Designer

Synergie binnen Synerlogic

Synerlogic has been an established name in the dairy industry for more than a century. In this case you’ll read how they worked together with Stay Future Proof to strengthen and improve their position

FinData creëert nieuwe prijsstelling voor klantgroepen

Wij hebben FinData geholpen de huidige klantervaring te begrijpen, klantinzichten verzameld en ze begeleid naar een propositie en prijsstelling die in lijn is met wat klanten echt belangrijk vinden. 
how we play
How we play
what we do
What we do
Strategie
Innovatie
Transformatie
klantsuccessen
toolkit