Deel

Onze methodologie: Fase 1 | Define Purpose

Onze vijf-fasen innovatiemethodologie is een resultaatgerichte aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities en business modellen voor de klant van morgen. Zijn jullie benieuwd hoe deze methodologie in de praktijk werkt? Deze blogpost is de eerste in een serie van vijf waarin we onze Stay Future Proof methodologie, om een Future Proof organisatie te worden, verkennen. 

 

Define Purpose

Onze vijf-fasen innovatiemethodologie begint met het opzetten van een visie voor jullie organisatie in Fase 1. Deze belangrijke fase draait om het vormen van een duidelijke en gedeelde visie die gedragen wordt door iedereen binnen de organisatie. Met behulp van Design Thinking en organisatietheorie practices, zorgen jullie ervoor dat gedurende de Define Purpose Fase iedereen binnen jullie organisatie hetzelfde doel nastreeft en stellen jullie vast hoe jullie echte waarde bieden aan klanten en people, planet en prosperity om duurzame bedrijfsgroei te realiseren.

 

Aan het eind van deze fase hebben jullie

 Een gedeelde organisatievisie
 Een gemeenschappelijk wereldbeeld
 Een duidelijk begrip van jullie klanten en hoe jullie organisatie waarde toevoegt - of in de toekomst zou kunnen toevoegen - voor deze klanten
 Een gedefinieerde transformatie scope om Future Proof te worden

stayfutureproof approach

 
 
Belang van een gedeelde organisatievisie

Waarschijnlijk hebben jullie al visie- en missieverklaringen in jaarverslagen en op jullie website staan, net zoals de meeste organisaties. Waarom is het dan belangrijk om een gedeelde organisatievisie vast te leggen in de Define Purpose Fase? De visieverklaringen van veel organisaties zijn vaak niet meer dan dat: verklaringen vastgelegd in documenten. Het zijn geschreven woorden die niet door elke medewerker gedeeld en omarmd worden. Ze zijn vaak opgesteld bij de start van een organisatie of van binnen naar buiten geformuleerd. Vaak staan de klanten van vandaag en morgen in deze verklaringen niet centraal. De meeste visiedocumenten van organisaties zijn vaag, star, en zetten de medewerkers niet aan tot werken aan een gewenste toekomst.

 

Een overtuigende visie daarentegen, verwoordt de koers van de organisatie en steekt het innovatie vuurtje aan om die gewenste toekomst te bereiken. Ze zet de koers uit voor waardecreatie op lange termijn en schept een cultuur van gedeeld eigenaarschap binnen de organisatie. De wereld, en daarmee de context van organisaties, verandert zo snel, dat een succesvolle organisatievisie ook flexibel genoeg moet zijn om zich aan te passen aan de veranderende realiteiten. Dit terwijl ze concreet genoeg blijft om een gedeelde koers in de hele organisatie te stimuleren.

"Het zijn niet de grootste bedrijven die zullen overleven, maar de bedrijven met het grootste aanpassingsvermogen".

- Joe Kaeser op aankondiging van Siemens' Agile bedrijfsstrategie, Vision 2020+ gebaseerd op Charles Darwin.

 

Bij Stay Future Proof hebben we met eigen ogen gezien hoe de ontwikkeling van zo’n gedeeld doel creativiteit en veerkracht in een organisatie kan aanwakkeren. Dit zorgt ervoor dat een organisatie kan pivoteren als marktveranderingen jullie business zand in de ogen strooit. We hebben ook gezien welk stimulerend effect gedeelde ambities kunnen hebben op de motivatie van en samenwerking tussen werknemers. Daarom richten we ons op het ontwikkelen van een sterke gedeelde en aanpasbare organisatievisie tijdens de eerste fase van onze innovatiemethodologie.

 
Innovatie als mindset

Aan het begin van de Define Purpose Fase leggen jullie de basis voor een inspirerende visie door het maken van een deep dive in de operationele omgeving van jullie organisatie. Jullie werken samen met de Strategy Designers van Stay Future Proof om de huidige externe omgeving van jullie organisatie te analyseren en onderzoeken waar jullie organisatie waarde toevoegt - of nog niet toevoegt. Jullie onderzoeken:

 

  • Gedeeld wereldbeeld: Met behulp van onze Context Map en het Waardepropositie Canvas, brengen jullie het brede business ecosysteem waarbinnen jullie organisatie opereert in kaart. Deze canvas tools helpen jullie je blik te transformeren; van een kortzichtige kijk op jullie huidige organisatie naar een verruimde blik op de wereld en de plek van jullie organisatie in de markten van morgen.
  • Gewenste toekomsten: Wat willen jullie dat klanten over tien jaar over jullie organisatie zeggen? Hoe zal jullie organisatie over twintig jaar idealiter waarde toevoegen? Hoe willen jullie dat distributiekanalen veranderen?

Vanuit de inzichten die jullie via deze deep dive opdoen, beginnen jullie met het vormen van klantgerichte ambities voor jullie organisatie en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel om die ambities te realiseren. Het werken met onze canvas tools is ook essentieel voor het ontwikkelen van de betrokkenheid van medewerkers – een essentieel onderdeel van een sterke gedeelde visie die we in de volgende fase van de Define Purpose Fase verder zullen ontwikkelen.

 

Gedeeld eigenaarschap binnen de organisatievisie

Een organisatievisie maakt de meeste impact wanneer ze wordt gedeeld door een groot deel van de werknemers – het wordt een verbindende kracht die innovatie en samenwerking stimuleert. Dit lijkt heel makkelijk, maar iedereen aan boord krijgen is voor veel organisaties een ongrijpbaar doel. Vaak stelt een kleine groep mensen een visie op, in de hoop dat de rest van de organisatie deze zal overnemen. Dit is een illusie, want meer dan eens worden deze verwachtingen teleurgesteld.

 

Om ervoor te zorgen dat de visie door de medewerkers binnen jullie organisatie gedeeld wordt, is het noodzakelijk om de belangrijkste interne belanghebbende samen te brengen. Gezamenlijk werken ze om de organisatievisie en toekomstige ambities vorm te geven. Ofwel een representatieve groep werknemers, of - in sommige gevallen - alle werknemers kunnen als onderdeel van dit feedback proces geraadpleegd worden. Deze samenwerking geeft niet alleen vorm aan een sterke gedeelde visie, maar bevordert ook een cultuur van gedeeld eigenaarschap en creativiteit.

 

Tijdens het tweede deel van deze fase, werkt Stay Future Proof met jullie samen om met medewerkers de organisatievisie te definiëren en te verspreiden. Onze Strategy Designers faciliteren workshops waarin de organisatievisie, -missie en -ambities worden samengevat en verwoord voor de hele organisatie. Dit omvat visuele storytelling, verdere iteraties van onze canvas tools en visie lanceringsevenementen met teams. Aan het eind van het proces is er een gedeelde koers voor de organisatie om verandering en actie in jullie organisatie te ontketenen.

 

De scope van transformatie bepalen

Na het verkrijgen van een gedeelde organisatievisie, bepalen jullie de ambities van het innovatieproject in de laatste fase van de Define Purpose Fase. Bij Stay Future Proof geloven we in klein beginnen, voortschrijdend inzicht en de resultaten voor zich laten spreken om verdere transformatie binnen een organisatie te stimuleren. Aan het eind van deze fase focussen jullie daarom op een bepaald gebied dat jullie Future Proof willen maken en willen veranderen in de volgende fasen. Dat kan een productlijn zijn, een bepaalde service, of een business gebied. Met de input van onze Strategy Designers, identificeren jullie een kansrijk gebied en maken jullie een backlog van extra gebieden voor transformatie voor de toekomst. Door op deze manier modulair te werken, kunnen jullie experimenteren transformaties testen naast het runnen van jullie core business.

 

Jullie hebben nu een inspirerende en gedragen visie om innovatieve transformatie in jullie organisatie te ontketenen - what's next? Lees over het ontrafelen van klantinzichten en het ontwikkelen van duidelijk inzicht in de toekomstige behoeften van klanten in de Explore Fase; fase twee van de Stay Future Proof vijf-fasen innovatiemethodologie. Hebben jullie nog vragen over de Define Purpose Fase? Laat het ons weten. Klik hier om te ontdekken hoe we jullie organisatie kunnen helpen om helder te krijgen wat haar positie in de markt is en hoe het succes van morgen eruitziet. Niet vóór, maar vooral mét en dóór jullie en jullie collega’s.

over de auteur
Eefje Jonker
Bedankt voor het lezen, ik hoop dat je wat waardevolle inzichten uit het artikel hebt gehaald! Ik ben Eefje Jonker, CEO & Strategy Designer bij Stay Future Proof. Wil je alles leren over strategie, innovatie en transformatie? Contact me en laten we praten!
Nog niet klaar met lezen?

Dit vind je misschien ook leuk

Visie zonder strategie is een dagdroom, strategie zonder visie is een nachtmerrie
To remain successful in today’s rapidly changing world, it is essential for organizations to have a clear vision and strategy. Often, the importance of involving employees in shaping this vision and strategy is ignored. This is a missed opportunity! Engaging employees in this process leads to greater involvement and motivation.
Impact vergroten? Verander gedrag.
We humans make thousands of choices every day. It might surprise you but 95% of these choices are made unconsciously. Imagine if we had to make all these decisions consciously. We’d have no energy left for the fun things in life. Our unconscious choices aren’t random; they’re based on past experiences, intuition and emotion.
Weer een doorstart van Pieter Pot?
At the beginning of this week, it became possible again to purchase products from Pieter Pot. The packaging-free supermarket has reopened its online doors after being declared bankrupt at the end of 2023. A bankruptcy that was partly a result of the company’s success.
how we play
How we play
what we do
What we do
Strategie
Innovatie
Transformatie
klantsuccessen
toolkit