Deel

Innoveren of sterven

Nieuwe behoeften van klanten en technologische ontwikkelingen: pas jij je aan?

De wereld verandert. Nieuwe behoeften van klanten en technologische ontwikkelingen veranderen voortdurend de regels van het business doen. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Profiteer je van deze ontwikkelingen? Of zie je de duurzaamheid op lange termijn van het business model in gevaar komen? Hoe toekomstbestendig is jouw business model?

 

Hoe kan ik mijn business model aanpassen aan alle veranderende ontwikkelingen?

Hoe reageer ik als bedrijf op alle ontwikkelingen? Een vraag die elke dag ons strategie bureau passeert. En hoe verdeel je de aandacht tussen de huidige en de nieuwe business? Een begrijpelijke vraag, maar wel een die beantwoord moet worden. Want niet innoveren betekent vroeg of laat de ondergang voor je bedrijf. Leer waarom een toekomstbestendig bedrijf aandacht moet besteden aan zowel uitvoering als innovatie.

 

De houdbaarheidsdatum van business modellen wordt steeds korter. Kon je honderd jaar geleden nog tientallen jaren toe met een eenmaal werkend business model, vandaag zien we dat veranderende business behoeften en nieuwe technologie betekenen dat bestaande business modellen steeds sneller worden ingehaald door nieuwe modellen. Voor een bedrijf dat ook op lange termijn succesvol wil blijven, betekent dat onderzoeken hoe ook in de toekomst waarde gecreëerd kan worden.

 

 

Future tree

 

De boom in deze afbeelding laat zien hoe een gezond bedrijf blijft groeien. Rechts bovenaan staat het huidige business model. Waar het bedrijf vandaag waarde creëert en/of geld verdient. Nu de houdbaarheid van business modellen steeds korter is, zal het huidige business model uiteindelijk waarde verliezen en naar rechtsonder zakken. Daarom moet gezocht worden naar toekomstige manieren om waarde te creëren aan de linkerkant van de boom. Maar hoe doe je dat, naast het runnen van je bestaande business?

 

Om te beginnen is het goed om te bedenken dat de uitvoering van bestaande business en de search voor nieuwe manieren om waarde te scheppen totaal verschillende competenties vereisen. De uitvoering van bestaande business gaat over het nakomen van de afspraken die je met klanten gemaakt hebt. Leveren wat je beloofd hebt. Binnen de bijbehorende kosten, tijdslijnen en kwaliteitsnormen. Je wilt geen risico's nemen en efficiënt en nauwkeurig werken.

 

Het vinden van nieuwe business modellen gaat over searching. Experimenteren, snel leren, onmiddellijk bijsturen op basis van de inzichten en daardoor onderscheidend worden ten opzichte van andere (nieuwe) aanbieders. Dit vereist nieuwsgierigheid, risico en flexibiliteit. Zorg ervoor dat de doelen en streefcijfers zo worden opgesteld dat zowel uitvoering als onderzoek beloond worden. Zorg ervoor dat beide competenties gewaardeerd en ontwikkeld worden.

 

Een tweede voorwaarde is om je huidige business model niet uit het oog te verliezen en het te blijven optimaliseren. Zo creëer je tijd en budget om te investeren in de linkerkant van de boom: search. Bovendien zijn er binnen je huidige business allerlei inzichten te vinden over waar in de toekomst waarde gecreëerd kan worden.

 

Tenslotte: innovatie vereist een andere mindset. Een die erop gericht is te ontdekken wat je niet wist dat je niet wist. Denken in opties. Accepteer dat er veel variabelen zijn die niet geschat kunnen worden. Variabelen die ontelbare mogelijkheden scheppen voor nieuwe vormen van waardecreatie. Het klinkt allemaal heel logisch, maar toch... Is je organisatie zo georganiseerd dat je al die mogelijkheden echt kunt verzilveren?

over de auteur
Eefje Jonker
Bedankt voor het lezen, ik hoop dat je wat waardevolle inzichten uit het artikel hebt gehaald! Ik ben Eefje Jonker, CEO & Strategy Designer bij Stay Future Proof. Wil je alles leren over strategie, innovatie en transformatie? Contact me en laten we praten!
Nog niet klaar met lezen?

Dit vind je misschien ook leuk

Duurzame innovatie
In een wereld vol verandering ontstaan kansen voor organisaties om in nieuwe behoeften te voorzien of om op andere manieren met nieuwe technologieën te komen tot meer duurzame, relevante en schaalbare oplossingen. Maar hoe kom je als organisatie tot innovatie?
Hoe deal je met een VUCA-wereld?
De wereld is volop in verandering. Sociaaleconomische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, nieuwe klantbehoeften en technologische ontwikkelingen veranderen permanent de spelregels van het zaken doen.
Hoi Alex, het is tijd voor BMC 2.0
Deze serie sluit aan op onze Triple Value propositie. Hoe levert het bestaan van jouw organisatie, naast een positief financieel resultaat, ook winst op voor mens en milieu?
how we play
How we play
what we do
What we do
Strategie
Innovatie
Transformatie
klantsuccessen
toolkit