innovatie vraagt om een andere mindset

Hoe blijf je future proof?

Om toekomstbestendig te blijven, moet je aandacht besteden aan zowel uitvoering als innovatie. De boom rechts laat zien hoe een gezond bedrijf blijft groeien. Om dit te doen moet er een goede balans zijn tussen aandacht voor execute en search. De huidige business modellen aan de rechterkant van de boom zijn verouderd en raken sneller achterhaald. Om dat te voorkomen, moet de linkerkant van de boom actief blijven om ook in de toekomst relevant te blijven en waarde te creëren.

Future tree
onze bewezen aanpak

In 5 stappen klaar voor de toekomst

Elke fase is resultaatgericht, iteratief en tijdgebonden. Fase 1 tot en met 3, focussen op het begrijpen van contextuele veranderingen en het peilen van toekomstige klantbehoeften. Fasen 4 en 5 zijn gericht op het valideren van nieuwe waardeproposities en businessmodellen die in deze behoeften kunnen voorzien.

stayfutureproof approach
prop 1
fase 1

Define purpose

De eerste fase is gericht op het bepalen van een duidelijke en inspirerende visie. Dit omvat het bepalen van een gezamenlijke purpose, het internaliseren van de visie in de organisatie en achterhalen waar je waarde creëert voor je klanten. 

stage 1
stage 2
fase 2

Explore the future

De tweede stage is gericht op het onderzoeken van klantgedrag, toekomstige marktvragen en opkomende trends en kansen. We gebruiken gegevensanalyses en inzichten uit onze customer discovery en onderzoeken de potentiële waarde die je de klanten van morgen kunt bieden. 

Fase 3

Design future value

De derde fase gaat over het verfijnen van je ontwerpcriteria en het ontwikkelen van ideeën over duurzame waardecreatie. Je leert creatief en breed denken te omarmen. Ook doe je inspiratie op buiten de branche en leer je hoe je ideeën en feedback uit de interne organisatie haalt.

stage 3
stage 4
fase 4

Explore the future

De vierde fase is gericht op het valideren van de ideeën. Je ontdekt welke ideeën echt problemen voor klanten oplossen en of de nieuwe proposities economisch haalbaar zijn. Dit gebeurt door het testen van de waardeproposities, te itereren en opnieuw te testen in een Stay Future Proof Experimental Design Lab. 

fase 5

Implement & scale

De laatste fase gaat over het in praktijk brengen van de gevalideerde waardepropositie. Je ontwikkelt een businessmodel delta en een roadmap. We adviseren welke indicatoren je het best kunt meten terwijl jij aan de slag gaat met het uitvoeren van de nieuwe propositie of businessmodel.

stage 5
Kom in contact met ons

Ready for impact?

Wij ook. Samen vooruit, op naar een mooie toekomst!

how we play
How we play
what we do
What we do
Strategie
Innovatie
Transformatie
klantsuccessen
toolkit