Deel

Hoi Alex, het is tijd voor BMC 2.0

Dé hoofdvraag uit het boek'Net Positive’van Paul Polman en Andrew Winston. In dit boek zetten zij aan de hand van principes en praktijksituaties uiteen waarom en hoe je als organisatie waarde toevoegt aan de wereld en haar bewoners. Waarde benaderd vanuit een breder perspectief dan winst en omzet. Een vraag die triggert op verschillende gebieden. Hij is te beantwoorden vanuit je geweten, vanuit een gevoel, vanuit het verstand. Maar wat is de waarheid en hoe kom je hierachter? Waarom is een antwoord hierop überhaupt van belang voor jouw organisatie? Waar begin je met het vinden van de antwoorden? Deze vragen en meer, worden beantwoord in deze doorlopende, gelijknamige serie van blogs.

 

Deze serie sluit aan op onze Triple Value propositie. Hoe levert het bestaan van jouw organisatie, naast een positief financieel resultaat, ook winst op voor mens en milieu?

 

Dat het winst oplevert is zeker, maar hoe…? Daar helpen we je graag bij.

 

Hi Alexander, it’s time for an upgrade – BMC Triple Value

We trappen af met een toevoeging op een bekende tool. Het Business Model Canvas (BMC). Deze tool, bedacht door Alex Osterwalder in 2010, helpt om je business model in kaart te brengen. Ingevuld geeft hij in één oogopslag antwoord op een aantal fundamentele vragen voor jouw innovatieve business idee: aan wie lever ik waarde? Hoe en waarmee ga ik dat doen? En hoe ga ik daaraan verdienen? Kortom; welke output levert dit idee op? Waar het invullen van het model géén antwoord op geeft is de outcome , ofwel de impact van het idee op de wereld. Na 12 jaar zeggen wij; Hé Alex het is tijd voor BMC 2.0. Het business model waarin ook de impact van jouw organisatie op mens en milieu inzichtelijk wordt.

 

Het brede perspectief

Het bestaan van jouw organisatie heeft invloed op de wereld. Zo heeft het directe invloed op je klanten; een sterke waardepropositie voorziet de klant van een onmisbare oplossing voor zijn probleem. Dit zorgt voor een positieve impact op de klant, maar hoe zit dat in de rest van de keten? Je hebt als organisatie namelijk ook invloed op de mensen binnen de organisatie en andere directbetrokkenen zoals partners, leveranciers en distributeurs. Ben je in staat om verder te kijken dan het toevoegen van waarde voor je klanten en financiële waarde voor de organisatie? Hier wordt het lastiger. Systeemdenken kan je helpen!

 

Van output naar outcome

Het begint met het je bewust worden van het systeem waarin jouw organisatie zich bevindt. Neem een metavisie aan, een helicopterview. Zodat je net als een netwerk van treinen ziet waar jouw keten mee samenhangt. Waar vandaan vertrekt de trein met jouw logo? Bij het verwerken van grondstoffen of bij de inkoop daarvan? En wat zijn de belangrijkste aankoopargumenten voor X of Y daarin? Neem je hierin je verantwoordelijkheid en houd je rekening met het welzijn van mens, flora en fauna op die plek? Nog beter, voeg je ook waarde toe voor hen? Of onttrek je alleen waarde aan het systeem?

 

Eenmaal onderweg. Welke stations tik je aan op weg naar het eindstation, welke beslissingen maak je daar en welke argumenten hanteer je daarbij? En, is het eindstation de klant, of blijf jij eindverantwoordelijk voor wat er met het product gebeurt als het aan het einde van zijn leven is?

 

Wat gebeurt er als je dit leest? Denk je: mijn eindstation is de klant dus tot daar rijkt mijn cirkel van invloed. Of, ziet de ondernemer in jou hier een uitgelezen kans? Bijvoorbeeld om de ooit aangekochte grondstoffen in het bedrijfsproces te laten circuleren en zo minder afhankelijk te worden van een markt waarin grondstoffen schaarser en duurder worden. En, dikke bonus, neem je hiermee tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor ‘outcomes’ van jouw product of dienst.

 

"Anyone who thinks that you can have infinite growth in a finite environment is either a madman or an economist"
- Ken Boulding, econoom

 

Bewustwording

Vragen. Veel vragen. Dat is precies waar het om gaat bij systeemdenken! Vragen stellen met een open vizier vanuit een helicopterview op je organisatie. Zo word je je bewust van de wellicht onbewuste keuzes die gemaakt zijn; om die vervolgens onder de loep te nemen en opnieuw te beoordelen.

 

Je verhouden tot het systeem waarin je je begeeft, zorgt er direct voor dat je je te allen tijde bewust bent van de omgeving. Je staat er middenin en hebt je vizier zowel naar binnen als naar buiten geopend. Anticiperen op dit systeem maakt je organisatie veerkrachtig en laat dat nou een hele sterke overlevingstactiek zijn in deze tijd vol verandering.

 

“Until recently, it seemed risky to be a leader; now it’s riskier to be a laggard. ‘Show us, what you care about’ employees are yelling. ‘Tell us,’ stakeholders demand, ‘why aren’t you pursuing purpose and sustainability’.”
- Juan Luciano, CEO ADM

 

Positieve outcome op mens en milieu

De financiële balans wordt verwerkt in inkomstenstromen en kostenstructuur. Wat is de balans op mens en milieu? Kun je, naast het plusje op de eindbalans van het boekjaar, ook zeggen dat je hebt bijgedragen aan het verminderen van de klimaatcrisis en wereldwijde ongelijkheid? Plaats je organisatie in het grotere geheel, en kijk verder dan je bedrijfsproces lang is. Op welke facetten voor mens en milieu is de wereld beter af door het bestaan van jouw organisatie? Klik op het BMC hieronder voor BMC 2.0 en vul je top-of-mind bevindingen in.

 

Mockup BMC 2.0

 

Negatieve outcome op mens en milieu

Let’s face it. Met jouw plek op deze wereld, heeft jouw organisatie, naast positieve impact, ook negatieve impact op het klimaat en op de mensen die in de keten met jouw organisatie te maken krijgen. Zelfs B-Corp Patagonia heeft negatieve outcomes op mens en milieu. Niet per definitie alleen maar slecht, maar wees je er bewust van. Laat het een actieve keuze zijn en neem je verantwoordelijkheid waar nodig.

 

"Business does environmental harm. The problem is when businesses don’t take responsibility.. and when they are not curious to curb that harm"
- Rose Marcario, voormalig CEO Patagonia

En nu?

Het is tijd om deze outcomes en dus de impact die je hebt, mee te nemen in het fundament van je business model. We leven in een tijd waarin de definitie van toekomstbestendig zijn veel verder rijkt dan het creëren van financiële waarde en waarde voor je directe afnemers en shareholders.

 

Vul het BMC 2.0 in, ga aan de slag en spread the word! Je stakeholders zullen je dankbaar zijn!

 

Heb je hier hulp bij nodig? Of kun je wel een peptalk gebruiken? Wij geloven in het verschil dat jij kan maken en in de toekomst van jouw organisatie en helpen je graag! Wil je meer weten, bel Larissa!

 

Duurzaamheid kan best ingewikkeld lijken, want waar begin je? Laten we het van een positieve kant bekijken: Hoe mooi is het te beseffen dat je als organisatie een grote, positieve impact kan hebben op mens en milieu. De vraag is dan ook niet waar te beginnen, als je maar iedere dag een stap zet!

 

 

Er werden geen gegevens gevonden
Nog niet klaar met lezen?

Dit vind je misschien ook leuk

Weer een doorstart van Pieter Pot?
At the beginning of this week, it became possible again to purchase products from Pieter Pot. The packaging-free supermarket has reopened its online doors after being declared bankrupt at the end of 2023. A bankruptcy that was partly a result of the company’s success.
De NS is het spoor bijster
Dutch train ticket prices will sharply increase. Price hikes are not an unfamiliar phenomenon, even in public transport. The reason? It is the strategy of the Dutch Railways (NS) to compensate for its incurred losses. Although it seems like a logical choice at first, the question is whether this strategy is the right one. When making this choice, has the underlying cause of the losses been considered?
Een Reis van Vernieuwing: Hoe Procreate Zichzelf Opnieuw Heeft Uitgevonden
When we talk about innovation, we don’t mean a one-time adjustment. It is a continuous cycle of reinvention and innovation. An organization that does this very well is Savage Interactive; developer and supplier of application software for digital illustration. In 2011 they introduced the app Procreate.
how we play
How we play
what we do
What we do
Strategie
Innovatie
Transformatie
klantsuccessen
toolkit